vogels 1038x200

GESCHIEDENIS

logo DAG 130x70Stichting Diensten aan Gehandicapten (stichting DAG) is opgericht d.d. 27 november 1985. Met als doel het financieren van niet-subsidiabele kosten ten behoeve van mensen met een verstandelijk en/of lichamelijk beperking in de dagverblijven te Veenendaal. Stichting DAG kreeg daardoor de mogelijkheid zonder bemoeienis van de zorginstelling gelden ter beschikking te stellen aan de deelnemers of aan doelen die een  collectieve bijdrage leverden aan het welzijn van de deelnemers, zoals bij een aanschaf van een eigen bus of het inrichten van een tuin rond een dagverblijf. De inkomsten van de Stichting bestond uit het ontvangen van subsidies van maatschappelijke organisaties, zoals bij voorbeeld het Nederlands Comité Kinderpostzegels en van bijdragen van familie van deelnemende cliënten van de dagverblijven.

Met de wijziging van het sociale domein verandert de bekostiging van ondersteuning aan mensen met een beperking fundamenteel. Stichting DAG ziet verschillende activiteiten gericht op de ondersteuning van mensen met een beperking echter meer en meer onder druk komen te staan. Stichting DAG denkt met haar kennis en ervaring alsmede met de haar ter beschikking staande middelen een bijdrage te kunnen leveren in het beperken van deze druk.

Meer weten over financiën? 

Stichting DAG laat mensen met een beperking meedoen