vogels 1038x200

FINANCIEEL

logo DAG 130x70Stichting DAG is een stichting met enige financiële reserves. Stichting DAG heeft als uitgangspunt dat er geen onbestemde reserves mogen worden opgebouwd. Stichting DAG bouwt daarom een deel van de reserves op verantwoorde wijze af.  Zij doet dat als volgt:

  • De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijk) sterk tegenvallende baten.
  • Een ander deel van de reserves van Stichting DAG is vastgelegd in zogenaamde bestemmingsreserves. Deze reserves worden gebruikt voor specifieke doelen.

 
Hieronder vindt u de balans en verlies- en winstrekening over 2016 en 2017:

Financieel verslag Stichting DAG 2016

Financieel verslag Stichting DAG 2017

 

Stichting DAG laat mensen met een beperking meedoen