vogels 1038x200

AANVRAAG

logo DAG 130x70Wilt een meedoen project mede laten financieren door stichting DAG, dan kunt u een vooraf een indienen.  Een aanvraag wordt aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • Het project dient een duidelijk begin/einde en afgebakende bijdrage te kennen.
 • De door stichting DAG te financieren zaken zijn niet vanuit de reguliere middelen van de organisatie te financieren.
 • Het is stichting DAG te doen om collectieve/niet om individuele voorzieningen.
 • Er is geen sprake van financiering van exploitatie of loonkosten.
 • De organisatie is bereid (financiële) verantwoording af te leggen over de uitvoering van het project.
 • Het project is gericht op de kwaliteit van leven van mensen met een beperking.
 • Om vast te stellen of het project gericht is op de kwaliteit van leven maakt stichting DAG gebruik van het model van Schalock en Verdugo (2002).

Aanvraag procedure:

 • Download het aanvraagformulier projectsteun (link onder aan pagina).
 • Stuur aanvraagformulier per post of per mail aan de secretaris stichting DAG.
 • De aanvraag wordt aan de hand van aanvraagformulier behandeld in het bestuur.
 • U krijgt een gemotiveerd antwoord.

Secretaris stichting DAG

de heer T. de Kievid     Marsmanlaan 80     3906 XH Veenendaal     a.dekievid@casema.nl

aanvraagformulier projectsteun

 

Stichting DAG laat mensen met een beperking meedoen